« October 2011 | صفحه‌ی اصلی | February 2012 »

بايگانی: December 2011

December 26, 2011

داستان ارگ برای تو که در راهی

کودک ام زندگی همیشه مهربان نیست. گاهی بی‌رحم می‌شود. آن روزها هیچ خبری از تو نبود. یک شب زمستانی زمین لرزید و جان چهل هزار نفر را بلعید. هر سال من با درد به یاد می‌آورم آن شب را و فریادی را که زمین کشید و صادق و خانواده‌ی کیمیا را، انگار که همین لحظه باشد. 
زندگی همین است. گاهی شادمانه در کوچه‌های ارگ اش می‌دوی و گاهی بر ویرانه‌اش ضجه می‌زنی. هیچ چیزش همیشگی نیست.