« May 2011 | صفحه‌ی اصلی | August 2011 »

بايگانی: July 2011

July 29, 2011

طفلی سهراب

گاه در بستر بی‌حالی من
حجم خون چند برابر شده است