« January 2011 | صفحه‌ی اصلی | May 2011 »

بايگانی: February 2011

February 28, 2011

همین خواهم شد از نو

امان از روزی که این حکومت به این شکل نباشه و ارزش‌های کاذب دینی دیگه وجود نداشته باشند. قدر آدما به درونشون باشه نه به ظاهرشون. که حتی وقتی بیرون ایران و نگاه حاکمیتی باز هم به عادت ایران و با معیارهای حاکمیت داوریت می کنند. 
اون روز مطمئنا برای گروهی روز سختی خواهد بود.