« March 2009 | صفحه‌ی اصلی | June 2009 »

بايگانی: April 2009

April 29, 2009

بنگر به نرگسان‌اش

بهشتِ اردی‌بهشت ... آه از برزخِ شهریور ... وای از دوزخِ دی.

April 9, 2009

داروینیسم تنیده در تار و پودم

اجداد من چند هزار سال پیش بیمار نبوده‌اند که مهاجرت کرده‌اند به سمت فلات ایران و به سوی اروپا نرفته‌اند! هرچه هست از مدیترانه به شرق است. من از آن آب و هوا خاکم. این هوا به من نمی‌سازد. ژن من به این آسمان نمی‌خورد. من شانس ادامه‌ی حیات در این جزیره ندارم. می‌شوم آخرین نقطه‌ی خطی که ابتدایش در جنگل‌های آفریقا بوده و شاید هزار جای دیگر دنیا را گشته و آخر در دامنه‌ی البرز مدتی طولانی آرام گرفته.