« لای لای لای لای | صفحه‌ی اصلی | اسب »

April 28, 2008

در آغوش دام

اردی‌بهشت است؟
يعنی پنج سال ... می‌دانم که به خواب هم نديده‌ای و نمی‌بينی ...
می‌ترسم پنج سال ديگر هم که بگذرد بنويسم ... «اردی‌بهشت است؟ يعنی ده سال!» ... ترس ندارد ... باز هم می‌نويسم ... هفتاد سال هم که بگذرد می‌نويسم «اردی‌بهشت است؟ يعنی هفتاد سال!» ...

مطالب مرتبط

نظر بدهيد

(نظر شما پس از تأييد منتشر خواهد شد. نيازی به دوباره فرستادن نظر نيست.)