« زبان گل‌بهی | صفحه‌ی اصلی | بينش »

April 9, 2008

لال

چيزی شکسته که ديگر بند نمی خورد ...

مطالب مرتبط

نظرها

بند كه نمي خورد هيچ شكسته تر هم مي شود...

robinson?!!! rezazadeh?! link bedeh

بربادرفته؟ رت باتلر؟
----------------------
آدم رو ياد اون پسره توی تبليغ مشاورين املاک رابينسون می اندازی!
«نقاشی؟ مرغ دريايی؟ آتيش؟»

ساغر