« مهربون و عدس سحرآميز | صفحه‌ی اصلی | صد سال به از اين سال‌ها »

March 20, 2008

ستون سبزه

اين سبزه‌ها اتفاقی اينطور ستون به سقف شده‌اند. از دسترس مخمل داشتم دورشان می‌کردم که دانه دانه عدس‌ها را بيرون نکشد. استکان‌ها که رديف می‌شوند مهمان می‌آيد، برای سبزه‌ها حتما همان غول پست قبلی خواهد آمد!

مطالب مرتبط

نظرها

مبارکا باشد خانم. کم درد و پر نشاط سالی داشته باشید.

نظر بدهيد

(نظر شما پس از تأييد منتشر خواهد شد. نيازی به دوباره فرستادن نظر نيست.)