« روز شکوفه‌ها | صفحه‌ی اصلی | Home Alone »

September 26, 2007

ترحم بر پلنگ تيزدندان

می‌خواستم امشب دلبری کنم ... ذوق دلبری‌ام خشکيده بود ... می‌گذارمش برای يک شب ديگر ... يک امشب را هم آسوده و بی‌خيال بخواب ... شايد از فرداشب خيالم ديگر رهايت نکرد.

مطالب مرتبط

نظر بدهيد

(نظر شما پس از تأييد منتشر خواهد شد. نيازی به دوباره فرستادن نظر نيست.)