« ترحم بر پلنگ تيزدندان | صفحه‌ی اصلی | خانوم غوله »

September 27, 2007

Home Alone

من در خانه حبس شده‌ام! فکر کنم داريوش هر دو دسته کليد را با خود برده و اين در لعنتی هم بدون کليد بسته نمی‌شود ... اگر بيرون بروم در خانه باز می‌ماند و مخمل ترسوی من بی‌پناه ...
اين لحظه حاضر و آماده و تر و تميز و ترگل ورگل اينجا نشسته‌ام و حرص نوش جان می‌کنم!

مطالب مرتبط

نظرها

من تا حالا دوبار حبس شدم .. منتها بيرون از خانه ... نه داخل خانه .... باور كن توي خانه حبس شدن خيلي بهتره تا توي كوچه بموني .... كليد مونده بود پشت در و منه بيچاره هم بيرون در .... تا حالا كسي توي كوچه و خيابان حبس شده !!!؟؟؟؟ ولي من شدم .... به خدا از حبس هم بدتر بود ):

Home Alone را خوب آمدی! ولی وقتی کليدها خودشان می‌روند توی دستکش نه از داريوش کاری ساخته است نه از مخمل. باز خوب است حرف می‌زنند آدم می‌شود پيداشان کند!

نظر بدهيد

(نظر شما پس از تأييد منتشر خواهد شد. نيازی به دوباره فرستادن نظر نيست.)