« يک فروند مهسا | صفحه‌ی اصلی | نيستی »

June 14, 2006

آلودگی صوتی

آپارتمان کناری در حال تعمير کلی است! ساکنين طبقه‌ی بالايی مدام در حال جفت پا بر روی سقف پريدن هستند. بچه‌ی بالايی يک ريز صداهای عجيب و نامفهوم درمی‌آورد ... هواپيماهای جنگنده با فاصله‌ی يک متری از روی سقف رد می‌شنود. صدای جيرينگ جيرينگ ياهو مسنجر قطع نمی‌شود ... ساکنين جديد خانه‌ی کناری يا روی ديوار حياط در حال رفت و آمدند يا ميخ به ديوار می‌کوبند ... آن طرفی‌ها با پتک و کلنگ به جان ديوار افتاده‌اند ... صدای بويلر ديوانه کننده است ... هر دو ثانيه يک بار شروع به کار کردن می‌کند ...
واقعا چه خانه‌ی آرام و باصفايی ... حياط و حلزون‌ها بر فرق سرم بخورند!!

نکته: آقای مؤدب! کامنت‌ها را از دو روز پيش پابليش نکرده بودم، کامنت شما را هم هيچ وقت پابليش نمی‌کنم ... اينجا وبلاگ من است ... هر چيزی که دوست داشته باشم می‌نويسم، نمی‌گذارم شما هم به لجن بکشيدش ... خدا روزی‌تان را جای ديگری حواله کند ... البته می‌دانم که برای شما خدايی در کار نيست ... به داس و چکش‌تان برسيد که از برق نيفتند ...

مطالب مرتبط

نظر بدهيد

(نظر شما پس از تأييد منتشر خواهد شد. نيازی به دوباره فرستادن نظر نيست.)