« March 2006 | صفحه‌ی اصلی | May 2006 »

بايگانی: April 2006

April 29, 2006

من خسته‌ام

هرچه نوشته بودم باز پريد و چه خوب شد ... شما به ادامه‌ی آروغ روشن‌فکری خودتان بپردازيد ... برايتان نان و زهر مار آورده‌ام ...

دماوند، فروردين ۸۵

دماوند

April 16, 2006

پيشواز

چه اسفندها ... آه!
چه اسفندها دود کرديم!
برای تو ای روز ارديبهشتی
که گفتند اين روزها می‌رسی
                                    از همين راه!

قيصر امين‌پور