« آنگاه که زمين به سختی بلرزد | صفحه‌ی اصلی | جام جهانی »

June 8, 2005

گهی پشت به زين و ... باز هم پشت به زين

آهان!! صحيح!!! عزيزان دٍلُم!! مثل اينکه فقط از اقبال بلند من بود که بايد برای پخش کردن خبرنامه‌ی گروه‌های خط امام (آن هم با حجاب برتر!) درست چند روز قبل از دوم خرداد 76 در ميدان انقلاب يک‌هو مانند مور و ملخ بی‌سيم به دست و لباس‌شخصی‌ها به سر من و چند نفر ديگر می‌ريختند و تا ساعت‌ها بازداشت گوشه‌ی خيابان بوديم... کارناوال عاشورا را هم که از ياد نبرده‌ايم، نه؟ ای روزگار ... روزگار ...
عزيزان دلم!! گل‌های انقلاب!

مطالب مرتبط

نظرها

راست مي گويد ابراهيم نبوي كه اگر اينها را تكذيب نكند ستاد آقاي هاشمي شايد بد هم نباشد.

نظر بدهيد

(نظر شما پس از تأييد منتشر خواهد شد. نيازی به دوباره فرستادن نظر نيست.)