« | صفحه‌ی اصلی | شير يا خط »

June 18, 2005

سوت پايان

تمام شد ... می‌دانم که نبايد اين‌گونه باشم اما آنقدر حالم خراب است که حال و روز جسمانی‌ام هم به هم ريخته‌ است. ارزش‌اش را دارد يا ندارد آينده نشان خواهد داد ...
به داريوش می‌گفتم می‌ترسم که حتی ما هم ديگر نتوانيم به ايران برگرديم ...
افسردگی های خودم کم بود ...

مطالب مرتبط

نظرها

ارزشش را دارد از همين حالا مشخص است شما به من انرژي مي دهيد با اينجمله " آنقدر حالم خراب است که حال و روز جسمانی‌ام هم به هم ريخته‌ " و نشان مي دهيد كه قدر براي من كه در ايران هستم اهميت قايليت . اگر شما نتوانيد به ايران بياييد و اگر فرزندانتان بشوند ايراني-هر كجايي،روزي خواهد رسيد كه ما از شما معذرت خواهي خواهيم كرد.

اينقدر همه دردهايم هويدا شده كه حتي انگيزه اي براي جواب دادن به خانوم الهام ندارم. چي را بهشون ثابت كنيم؟اينكه اگر تحريم نمي شد معين 1.5 ميليون هم كه رأي مياورد الان به دور دوم مي رفت؟ بگويم حالا كه اين هويت روشن شده چه مي شود؟ مي شويم عراق؟چه بگويم وقتي علي (ع) به بهترين شكلي مي گويد...اتحاد آنها بر باطلشان و پراكندگي شما در حقتان.بگويم حتي گنجي نيز مثل اين خانوم حرف نمي زند و تحريم را فقط يك راه مي داند نه حكم قطعي؟ بگويم 8سال چيست در مقابل تاريخ يك ملت؟بگويم چه از دست داده ايم مگر در اين هشت سال؟ چرا نمي بينيد اين همه دستاورد را.هنوز دير نشده جمعه آينده باز فرصت هست. اگر متحد شديم كه هيچ اگر نه ساغر جان شما همان جا بمان ما مي آييم. آنوقت هركه مي خواهد تحريم كند و از نظرش احمدي نژاد با معين تفاوتي ندارد بيايد جاي ما.

هرگز زن ایرانی حقوق خودش را نخواهد فهمید ..هنوز بعضی فکر می کنند برداشتن حجاب یعنی آزادی فکری و حقوق شهروندی...بیچاره فکری هستیم دردمان دوا نمی شود..باور کن دوست عزیز..

ما که رای ندادیم در مقابل چه مسئولیم؟ در مقابل معین؟!!!!!
نه عزیزم من اگر رای میدادم مسئول بودم . در مقابل گنجی در مقابل زرافشان درمقابل باطبی درمقابل خودم در مقابل فرزندم و....چرا میخواهیم سر خودمان را گول بزنیم؟ 65درصد مردم رای داده اند و معین رای نیاورده . حتی اگر رای هم میدادم به معین رای نمیدادم. نمیخواهم 8 سال دیگر فریب بخورم .بزار احمدی نژاد بشود که هویت حکومت بر همه روشن شود.

نظر بدهيد

(نظر شما پس از تأييد منتشر خواهد شد. نيازی به دوباره فرستادن نظر نيست.)